Roel Grit
Auteur, ondernemer, docent
www.roelgrit.nl
P6-methode (Projectaanpak in zes stappen ) De P6-methode (Projectaanpak in zes stappen) is een laagdrempelige methode om projecten succesvol aan te pakken. De methode is te gebruiken door zowel projectleiders als opdrachtgevers, projectleden en andere betrokkenen. Het boek is bedoeld voor bedrijven, overheden en instellingen die projectmatig willen werken en is daarnaast voor studenten in het hoger onderwijs. De methode in dit boek bevat zes stappen om een project aan te pakken. Elke stap is opgedeeld in To Do lijsten, die worden ingeleid met informatie over deze activiteit of een stukje theorie dat op die plek relevant is. Een uitgevoerde activiteit levert één of meer tussenresultaten op die uiteindelijk samen het projectresultaat vormen. De P6-methode kent de volgende stappen: opstarten van het project inrichten van het project maken van het Plan van Aanpak uitvoeren van het project opleveren van het projectresultaat afsluiten van het project Na de afsluiting van het project kan het projectresultaat worden gebruikt. Dit valt feitelijk buiten het project en komt na stap 6 globaal aan de orde:gebruiken en beheren van het projectresultaat.   Achterin het boek vind je diverse hulpmiddelen en aanvullende theorie. Zie website: www.p6-methode.noordhoff.nl met hulpmiddelen zoals MS Wordmodellen, MS Excelmodellen, checklisten en een cursus plannen met MS Project. Bestel bij [managementboek.nl]
Roel Grit